PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-726
91 51 3 150 460-6    PL-PKPC

201E-727 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R329.06.1996ZNLE Gliwice
R403.02.2006ZNLE Gliwice
P4/2 R517.10.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R609.03.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz