PKP
Zakład Taboru w Łodzi

ET22-725

201E-726 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?22.02.1994ZNTK Oleśnica
+++
29.11.1999