PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-721
91 51 3 150 464-8    PL-PKPC

201E-722 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R414.08.2001ZNTK Poznań
R518.06.2008ZNLE Gliwice