PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-718
91 51 3 150 467-1    PL-PKPC

201E-719 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R326.10.1998ZNLE Gliwice
R413.06.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R510.08.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.