PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-716
91 51 3 150 469-7    PL-PKPC

201E-717 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R428.06.2001ZNTK Oleśnica
R527.06.2008ZNTK Oleśnica