PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-715
91 51 3 150 007-5    PL-PKPC

201E-716 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R421.01.1998ZNLE Gliwice
R522.08.2006ZNLE Gliwice
P4/2 R631.07.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.