PKP
Zakład Taboru w Łodzi

ET22-714

201E-715 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?10.10.1994ZNTK Lubań
+++
29.11.1999