PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-713
91 51 3 150 470-5    PL-PKPC

201E-714 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R324.12.2003ZNTK Oleśnica
P4/2 R420.04.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R531.10.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice