PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-712
91 51 3 150 471-3    PL-PKPC

201E-713 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R419.09.2003ZNLE Gliwice
P4/2 R528.03.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R630.10.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice