PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-709
91 51 3 150 022-4    PL-PKPC

201E-710 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R331.05.1996ZNLE Gliwice
R423.11.2005ZNLE Gliwice
P4/2 R531.01.2014PKP CARGO TABOR Karsznice