PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-707
91 51 3 150 475-4    PL-PKPC

201E-703 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R111.01.1991ZNTK Lubań
R230.07.1994ZNLE Gliwice
R319.03.2004ZNTK Poznań
P4/2 R430.07.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R530.01.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz