PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-706

201E-707 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R312.02.1998ZNLE Gliwice
R431.07.2007ZNLE Gliwice