PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-703
91 51 3 150 020-8    PL-PKPC

201E-704 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R316.12.1997ZNLE Gliwice
R418.01.2005ZNLE Gliwice
P4/2 R530.08.2013CT Północny / CTU Bydgoszcz