PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-702
91 51 3 150 006-7    PL-PKPC

201E-708 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R422.04.1998ZNLE Gliwice
R511.08.2006ZNLE Gliwice
P4/2 R624.04.2014PKP CARGO TABOR Karsznice