PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-701

201E-702 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R420.07.1995ZNLE Gliwice
R530.03.2000ZNLE Gliwice
R602.04.2008ZNTK Oleśnica