PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-697
91 51 3 150 478-8    PL-PKPC

201E-698 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R210.06.1992ZNLE Gliwice
R320.12.2002ZNLE Gliwice
P4/2 R431.05.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R517.05.2019CT Zachodni / CTU Szczecin