PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu
ET22-697
91 51 3 150 478-8    PL-PKPC

201E-698 / 1981
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R2 10.06.1992 ZNLE Gliwice
R3 20.12.2002 ZNLE Gliwice
P4/2 R4 31.05.2011 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R5 17.05.2019 CT Zachodni