PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-695
91 51 3 150 528-0    PL-PKPC

201E-696 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R431.10.2001ZNTK Poznań
P4/2 R522.07.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.