PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-694
91 51 3 150 625-4    PL-PKPC

201E-695 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R330.11.1995ZNTK Oleśnica
R415.04.2003ZNLE Gliwice
P4/2 R501.02.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R608.06.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.