PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-693
91 51 3 150 526-4    PL-PKPC

201E-694 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R430.11.2001ZNTK Poznań
P4/2 R530.06.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R618.06.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.