PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-692
91 51 3 150 525-6    PL-PKPC

201E-693 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R427.07.2004ZNTK Oleśnica
P4/2 R529.06.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R622.03.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.