PKP
Zakład Taboru w Katowicach

ET22-683

201E-684 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R330.06.1995ZNLE Gliwice
+++
30.05.2006