PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-682
91 51 3 150 618-9    PL-PKPC

201E-683 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R321.12.1998ZNTK Mińsk Maz.
R416.11.2007ZNLE Gliwice