PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-681
91 51 3 150 617-1    PL-PKPC

201E-682 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R330.01.1995ZNLE Gliwice
R421.02.2007ZNLE Gliwice
P4/2 R519.09.2017CT Zachodni / CTU Szczecin