PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-679
91 51 3 150 479-6    PL-PKPC

201E-680 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R319.12.2002ZNTK Oleśnica
P4/2 R430.05.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.