PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie
ET22-678
91 51 3 150 480-4    PL-PKPC

201E-679 / 1981
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R3 29.04.2002 ZNLE Gliwice
P4/2 R4 15.06.2011 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.