PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-678
91 51 3 150 480-4    PL-PKPC

201E-679 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R329.04.2002ZNLE Gliwice
P4/2 R415.06.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.