PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-676
91 51 3 150 518-1    PL-PKPC

201E-677 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R213.08.1992ZNLE Gliwice
R417.09.2004ZNLE Gliwice
P4/2 R521.04.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.