PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-673

201E-674 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R329.10.1998ZNTK Oleśnica
R407.12.2007ZNLE Gliwice