PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-671
91 51 3 150 611-4    PL-PKPC

201E-672 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R114.02.1984ZNLE Gliwice
S131.07.1986ZNLE Gliwice
R228.03.1989ZNLE Gliwice
R431.01.1995ZNTK Gdańsk
R529.07.2000ZNLE Gliwice
R604.08.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R730.06.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz