PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-670

201E-671 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R528.12.2001ZNTK Poznań
R621.09.2007ZNTK Oleśnica