PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-669
91 51 3 150 481-2    PL-PKPC

201E-670 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R323.05.2003ZNLE Gliwice
P4/2 R430.12.2011PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R528.05.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice