PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-668
91 51 3 150 005-9    PL-PKPC

201E-669 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R327.11.1997ZNLE Gliwice
R407.04.2005ZNLE Gliwice
P4/2 R529.03.2013CT Północny / CTU Bydgoszcz