MD Łazy
Śląska DOKP

ET22-667

201E-668 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?07.08.1990ZNLE Gliwice
+++
28.08.1991