PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-666
91 51 3 150 609-8    PL-PKPC

201E-667 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R428.11.2003ZNTK Oleśnica
P4/2 R530.12.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.