PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-665
91 51 3 150 608-0    PL-PKPC

201E-666 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R104.05.1987ZNLE Gliwice
R206.02.1992ZNTK Lubań
R319.02.1998ZNLE Gliwice
R406.09.2005ZNLE Gliwice
P4/2 R512.06.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz