PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-664
91 51 3 150 607-2    PL-PKPC

201E-665 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R120.03.1986ZNLE Gliwice
S128.02.1990ZNLE Gliwice
R316.07.1994ZNTK Lubań
R428.02.2003ZNTK Poznań
R530.07.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R614.04.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz