PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-663
91 51 3 150 606-4    PL-PKPC

201E-664 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R431.12.1997ZNTK Oleśnica
R508.03.2004ZNTK Oleśnica
P4/2 R621.11.2011PKP CARGO TABOR Karsznice