PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie
ET22-663
91 51 3 150 606-4    PL-PKPC

201E-664 / 1981
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R3 31.12.1997 ZNTK Oleśnica
R4 08.03.2004 ZNTK Oleśnica
P4/2 R5 21.11.2011 PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R6 13.09.2019 CT Zachodni
Galeria zdjęć pojazdu
02.02.2016 | Bydgoszcz Gł. ET22-663