PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-662
91 51 3 150 527-2    PL-PKPC

201E-663 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R408.09.2003ZNLE Gliwice
P4/2 R520.07.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R630.11.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz