PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-660
91 51 3 150 604-9    PL-PKPC

201E-661 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R323.05.1996ZNLE Gliwice
R417.06.2005ZNLE Gliwice
P4/2 R523.08.2013CT Północny / CTU Bydgoszcz