PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-658
91 51 3 150 524-9    PL-PKPC

201E-659 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R531.08.2004ZNTK Oleśnica
P4/2 R622.06.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R715.04.2019CT Zachodni / CTU Szczecin