PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-657

201E-658 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R530.05.2008ZNTK Oleśnica