PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-656
91 51 3 150 601-5    PL-PKPC

201E-657 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R110.09.1984ZNLE Gliwice
S110.03.1988ZNLE Gliwice
R330.08.1994ZNTK Oleśnica
R420.11.2001ZNTK Poznań
R526.09.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R620.02.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz