PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-654
91 51 3 150 599-1    PL-PKPC

201E-655 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R419.10.2001ZNTK Poznań
P4/2 R527.04.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R630.08.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.