PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-653
91 51 3 150 598-3    PL-PKPC

201E-654 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R526.11.2004ZNLE Gliwice
P4/2 R630.11.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R731.01.2019Olkol Oleśnica