PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-652
91 51 3 150 597-5    PL-PKPC

201E-653 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R426.07.2000ZNTK Oleśnica
R516.10.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R631.08.2016PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice