PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-651
91 51 3 150 596-7    PL-PKPC

201E-652 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R422.09.1998ZNTK Oleśnica
R525.10.2004ZNTK Oleśnica
P4/2 R631.01.2012PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R731.07.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice