PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-649
91 51 3 150 594-2    PL-PKPC

201E-650 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R528.02.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R630.09.2016PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice