PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-648
91 51 3 150 593-4    PL-PKPC

201E-649 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R406.10.1998ZNTK Oleśnica
R519.11.2004ZNTK Oleśnica
P4/2 R619.09.2013CT Północny / CTU Bydgoszcz