PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-646
91 51 3 150 591-8    PL-PKPC

201E-647 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R112.10.1984ZNLE Gliwice
S120.05.1988ZNLE Gliwice
R330.06.1994ZNTK Oleśnica
R421.09.2000ZNTK Oleśnica
R519.09.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R631.01.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz