PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-645
91 51 3 150 590-0    PL-PKPC

201E-646 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R103.10.1984ZNLE Gliwice
S120.07.1988ZNLE Gliwice
R327.02.1993ZNLE Gliwice
R429.10.1996ZNTK Lubań
R531.07.2002ZNTK Poznań
R621.12.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R723.01.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz