PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-644
91 51 3 150 589-2    PL-PKPC

201E-645 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R430.11.1998ZNTK Oleśnica
R528.11.2005ZNTK Oleśnica
P4/2 R628.02.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz